K I S

Zadanie realizowane będzie od 01.04.2021r. do 31.12.2021r. Skierowane jest do dwóch 12 osobowych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej mieszkańców Chełma oraz okolicznych gmin tj. Kamień, Ruda Huta, Dorohusk, Pokrówka.

Celem głównym naszego działania będzie wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 24 uczestników poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej ”Moja Szansa„ świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez udział uczestników zadania w indywidualnym poradnictwie specjalistycznym i grupowym oraz zadaniach z nabywania kompetencji kluczowych a także w zajęciach promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego i udział w kursie zawodowym.

Zapisy do projektu osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Obłońskiej 20 w godz. 9:00 – 13:00 lub pod numerem telefonu (82) 564 09 10 lub bezpośrednio u Koordynatora Projektu 507-929-060 .

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Rajd ku pamięci...

Rowerowy Rajd do Łęcznej Pamięci naszego Przyjaciela rowerzysty z Łęcznej śp. Wiesława Pachli

Informacja o Centrum

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW DO NOWO POWSTAŁEGO

CENTRUM WSPARCIA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SENIORÓW

Od 1.03.2021r. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny realizuje zadanie publiczne pt. ”Centrum Wsparcia, Aktywizacji i Integracji Seniorów” które finansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Chełma. Celem naszego zadania jest zapewnienie poprawy jakości i poziomu życia oraz integracji seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Chełm.

Rekrutacja do Centrum prowadzona jest w siedzibie Stowarzyszenia w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 lub pod numerami telefonów 82 564 09 10 oraz 515 978 641.Centrum czynne jest w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dla uczestników zadania proponujemy następujące tematy spotkań:

  1. Warsztaty integracyjno-motywacyjne z psychologiem.
  2. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego i higienicznego trybu życia.
  3. Trening Uważności, jako metoda redukcji stresu.
  4. Poprawa aktywności fizycznej, edukacyjno-historycznej oraz kulturalnej.
  5. Podniesienie aktywności fizycznej-promocja zdrowego stylu życia.
  6. Działania motywujące do udziału w zadaniu - Wycieczka do Zamościa

PRZYJDŹ, NIE ZWLEKAJ, CZAS UCIEKA

Wielkanoc 2021

Wszystkim Członkom i Sympatykom

Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

życzymy spokojnego czasu Świąt Wielkanocnych

spędzonego zdrowo i bezpiecznie w gronie rodziny.

Życzymy wszystkim, aby nadchodzący czas Świąt,

które niosą otuchę i nadzieję

był okazją do wytchnienia i oderwania się

od codziennych trosk,

wzmocnił  ducha dając siłę do pokonywania trudności,

a tym samym pozwolił z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

życzy

Prezes wraz z całym Zarządem