Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Leszek Siwiec - Prezes
Robert Tarasiuk - Skarbnik
Monika Kościuk - Zastępca Prezesa
Waldemar Robak - Zastępca Prezesa
Alicja Okońka - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Semeniuk
Jerzy Kaucha
Jacek Wójciszyn