Spadek

Spadek

Jesteś wrażliwy na kwestię pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami? Szukasz organizacji, której mogłabyś/ mógłbyś zapisać spadek lub jego część? Masz dom lub samochód, których nie masz komu przekazać?

Zapisz je dla Stowarzyszenia Ośrodek Wspiernia Rodziny.

Poszukujemy nieruchomości w celu utworzenia dziennej lub stacjonarnej opieki dla osób starszych, ofiar przemocy oraz dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.