1,5% podatku

1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

1) numer KRS 000 000 5861

2) przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku

 

Zebrane w ten sposób środki przeznaczymy na:

- pomoc rodzinom i dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz destrukcyjnych,

- pomoc osobom długotrwale chorym i niepełnosprawnym,

- pomoc osobom długotrwale bezrobotnym oraz osobom z obszaru ubóstwa,

- wsparcie seniorów dotkniętych izolacją społeczną,

- działania charytatywne na rzecz najuboższych.

 

Istnieje również możliwość wskazania celu szczegółowego. W odpowiedniej rubryce deklaracji podatkowej wystarczy wpisać imię i nazwisko naszych podopiecznych:

Nina Nizio:  Nina Nizio

 Miejsce zamieszkania: 22-120 Wojsławice woj. lubelskie

 Wiek: 6 lat

 Schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce

 

Jan Ślązak:    Jan lzak   

Miejsce zamieszkania:22-100 Chełm woj. lubelskie

Wiek: 13 lat

Schorzenie: Czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe    oraz lekoodporna padaczka

 

Karol Mojsym:  k.mojsym

 Miejsce zamieszkania: 22-120 Wojsławice woj. lubelskie

 Data urodzenia: 18.04.2006 r.

 Schorzenie: wodogłowie wrodzone, porażenie dziecięce czterokończynowe

 

Kamila Bzowska:  Kamila

Miejsce zamieszkania: Łopiennik Górny woj. lubelskie

 Data urodzenia: 25.07.2010 r.

 Schorzenie: Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy. typu 1

 

 Anna Radziszewska-Woźnica

Miejsce zamieszkania: 22-100 Chełm woj. lubelskie

Schorzenie: szpiczak mnogi po przeszczepie szpiku

 

Janusz Pryll

Miejsce zamieszkania: 22-100 Chełm woj. lubelskie

Data urodzenia: 03.12.1965 r.

Schorzenie: porażenie czterokończynowe po wypadku samochodowym

 

Michał Suchocki:  suchocki

Miejsce zamieszkania: 22-100 Chełm woj. lubelskie

Schorzenie: uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego na odcinku piersiowym i paraliż od tego miejsca w dół po wypadku komunikacyjnym

 

Jacek Wójciszyn: j.wójciszyn

Miejsce zamieszkania: 22-100 Chełm woj. lubelskie

Schorzenie: nowotwór złośliwy jądra.

 
Stanisław Jaszczuk
 
Miejsce zamieszkania: Brzeźno, woj, lubelskie
 
Schorzenie: chory po amputacji obu kończyn dolnych
 
 
Sabrina Ouled-Amor
 
Miejsce zamieszkania: Ruda-Huta woj. lubelskie

Schorzenie: czterokończynowe porażenie mózgowe

 

Stanisława Dmuch

Miejsce zamieszkania: 22-100 Chełm, woj. lubelskie

Schorzenie: Śledzionowy chłoniak strefy brzeżnej (SMZL)

 
Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji osób potrzebujących.