20 lat SOWR

Dnia 28 sierpnia nasze Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie świętowało swój piękny jubileusz 21 rocznicę działalności z tej okazji o godz.17:00 została odprawiona Msza Święta w bazylice NMP w Chełmie, a następnie po mszy zaproszeni goście wraz z członkami SOWR–u udali się na przyjęcie i tańce. Goście bawili się wyśmienicie do północy w Bursie Szkolnej. Podczas imprezy zostały wręczone statuetki i dyplomy w dowód uznania za aktywny i twórczy wkład w rozwój Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, oraz Nadanie Godności Członka Honorowego za szczególne zasługi dla Rozwoju i popularyzacji Stowarzyszenia.

W imieniu zarządu składamy wyrazy wdzięczności wszystkim osobom za wsparcie i pomoc w organizacji naszej 20/21 rocznicy.

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Chełm.

Realizacja zadania w zakresie zdrowia publicznego 2021.

Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego

Dwudniowy rajd rowerowy o długości 205 kilometrów, organizowany przez SOWR w dniach 19-20 sierpnia w ramach zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo Gnojno-Kodeń-Chełm, dofinansowany przez Województwo Lubelskie.

Rajd dookoła Chełma

Dnia 10.07.2021 roku w ramach zadania Centrum Wsparcia, Aktywizacji i Integracji Seniorów odbył się amatorski rajd rowerowy dookoła Chełma ze zwiedzaniem miasta i jego okolic. Rajd przygotował i poprowadził Leszek Siwiec.

W rajdzie uczestniczyło 20 osób. Spotkanie rozpoczęło się małym poczęstunkiem, kawą oraz ciastkiem w pomieszczeniach Stowarzyszenia na którym krótki wykład dotyczący historii Miasta Chełm, poprowadził nauczyciel historii Krzysztof Opas.

Trasa Rajdu Seniorów rozpoczęła się od przeprowadzenia rowerzystów przez Straż Miejską do ścieżki rowerowej koło hotelu Kamena, później grupa pojechała Aleją Armii Krajowej- Aleją Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – ul Wojsławicką – Strupin Łanowy - Pokrówka – Zalew Żółtańce – Zagroda – Ludwinów – Marysin – Adamów – Wereszcze – Janów, gdzie w Centrum Biblioteki i Kultury Gminy Chełm w Janowie odbył się postój w trakcie którego odbył się poczęstunek na którym wszyscy posilili się pizzą. Po krótkim odpoczynku grupa wyruszyła przez Stołpie – Staw - Horodyszcze – Okszów – Srebrzyszcze - Kamień do Chełma. Rajd trwał około 8 godzin.

Celem Rajdu było podniesienie aktywności fizycznej w ramach promocji zdrowego stylu życia.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Chełm. Realizacja działań wynikających z diagnozy sytuacji osób starszych.

Zapraszamy potrzebujących!