Warsztaty Muzyczne

W przepięknym miejscu i cudownym krajobrazie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Józefowie  w dniach 13-15 czerwca 2023 odbyły się trzydniowe warsztaty muzyczne ,,Śpiewamy to co lubimy’’ z okazji X-tej rocznicy powstania amatorskiego zespołu wokalno-muzycznego ,,Danielki’’. W warsztatach uczestniczyło 20 osób członków i przyjaciół zespołu działającego przy  Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Warsztaty odbyły się w miłej i rozśpiewanej atmosferze, które poprowadził dyrygent orkiestry dętej Marian Kłysz.  Celem przeprowadzonych warsztatów było pogłębienie zasobów wiedzy wokalno–muzycznej, rozbudowanie własnego repertuaru oraz integracji muzyków. Członkowie zespołu prócz poprawy zdrowia, stosunku do życia i otoczenia mogą rozwijać swoje pasje.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Chełm - realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia wykonanych zadań w 2023 roku.

Projekt Wolni od nałogów

Zapraszamy dzieci i rodziców na wspólne wyjazdy rowerowe z realizowanego przez nas projektu - "Wolni od Nałogu – Program Profilaktyczno-alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży."

Celem programu jest:

-Wprowadzenie różnorakich form spędzania czasu wolnego od uzależnień.

- Organizacja opartych na idei konstruktywnego wykorzystania wolnego czasu zajęć kulturowo-artystycznych lub rekreacyjno-sportowych.

- Zmiana świadomości dzieci i rodziców dotyczących problemów związanych z uzależnieniami tj. alkoholizmu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.

- Pokazanie dzieciom zdrowego stylu życia, alternatywnego wobec rożnych zachowań, związanych z sięganiem po używki lub notoryczne przesiadywanie przy komputerach.

- Poszerzenie zasobów wiedzy, dotyczących poznania piękna naszego Miasta, a także rozwoju ich zainteresowań w obszarach wiedzy o walorach historycznych i kulturowych Chełma.

Wyjazdy rowerowe będą organizowane dwa razy w miesiącu. Trasy przejazdu będą organizowane po mieście i okolicach ze zwiedzaniem szczególnych miejsc i walorów historyczno-krajoznawczych Chełma i okolic. Oprowadzać po mieście będzie przewodnik PTTK, który opowie o historii i miejscach pamięci oraz innych zabytkach.

Etapy rajdów będą do 20 km (w zależności od wieku dzieci) zakończone wspólnym ogniskiem lub spotkaniem z poczęstunkiem w Stowarzyszeniu wraz z przeprowadzonym jedno-godzinnym warsztatem-pogadanką dotyczącą profilaktyki wobec uzależnień i zdrowego stylu życia. Ponadto będą omawiane elementy zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w szczególności poruszania się na drogach publicznych. Istotnym elementem będzie organizacja spotkań z osobami uprawiającymi sport, z pracownikami Straży Pożarnej, Policji.

Na zakończenie, po spotkaniach profilaktycznych, przeprowadzony będzie konkurs nabytej wiedzy podczas wspólnego wyjazdu, a dla zwycięzców wręczenie drobnych nagród i upominków. Na każdym spotkaniu będzie przeznaczona jedna godzina na przeprowadzenie przez psychologa zajęć profilaktycznych w aktywnej formie. warsztatowej.

 

Daty i godziny wyjazdów:

22.04.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 10.00

06.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 10.00, meta Żółtańce, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

13.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.00, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

27.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka. profilaktyczna

03.06.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Glinianki, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

17.06.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

01.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

15.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

22.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

05.08.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

02.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta Żółtańce, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

16.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

30.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

Serdecznie Zapraszamy.

Telefon kontaktowy: 693 072 770

Zadanie "Wolni od Nałogu – Program Profilaktyczno – alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno –edukacyjnych dla dzieci i młodzieży." Dofinansowano przez Miasto Chełm. Nr. umowy WDZ/21/2023.

Nasze działania w 2023

Przedświąteczna zbiórka żywności

W dniach 24-25.03.2023 roku  Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny wraz z Bankiem Żywności przeprowadziło  wielkanocną zbiórkę żywności. W akcji wzięło udział 31 wolontariuszy którzy zbierali produkty żywnościowe w pięciu sklepach na terenie Chełma. Z zebranych produktów przygotowano 55 paczek które trafiły do najbardziej potrzebujących  seniorów. Całą akcję koordynowała Monika Kościuk. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za wkład włożony w zbiórkę.