Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego

Dwudniowy rajd rowerowy o długości 205 kilometrów, organizowany przez SOWR w dniach 19-20 sierpnia w ramach zadania Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo Gnojno-Kodeń-Chełm, dofinansowany przez Województwo Lubelskie.

Rajd dookoła Chełma

Dnia 10.07.2021 roku w ramach zadania Centrum Wsparcia, Aktywizacji i Integracji Seniorów odbył się amatorski rajd rowerowy dookoła Chełma ze zwiedzaniem miasta i jego okolic. Rajd przygotował i poprowadził Leszek Siwiec.

W rajdzie uczestniczyło 20 osób. Spotkanie rozpoczęło się małym poczęstunkiem, kawą oraz ciastkiem w pomieszczeniach Stowarzyszenia na którym krótki wykład dotyczący historii Miasta Chełm, poprowadził nauczyciel historii Krzysztof Opas.

Trasa Rajdu Seniorów rozpoczęła się od przeprowadzenia rowerzystów przez Straż Miejską do ścieżki rowerowej koło hotelu Kamena, później grupa pojechała Aleją Armii Krajowej- Aleją Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – ul Wojsławicką – Strupin Łanowy - Pokrówka – Zalew Żółtańce – Zagroda – Ludwinów – Marysin – Adamów – Wereszcze – Janów, gdzie w Centrum Biblioteki i Kultury Gminy Chełm w Janowie odbył się postój w trakcie którego odbył się poczęstunek na którym wszyscy posilili się pizzą. Po krótkim odpoczynku grupa wyruszyła przez Stołpie – Staw - Horodyszcze – Okszów – Srebrzyszcze - Kamień do Chełma. Rajd trwał około 8 godzin.

Celem Rajdu było podniesienie aktywności fizycznej w ramach promocji zdrowego stylu życia.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Chełm. Realizacja działań wynikających z diagnozy sytuacji osób starszych.

Zapraszamy potrzebujących!

K I S

Zadanie realizowane będzie od 01.04.2021r. do 31.12.2021r. Skierowane jest do dwóch 12 osobowych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej mieszkańców Chełma oraz okolicznych gmin tj. Kamień, Ruda Huta, Dorohusk, Pokrówka.

Celem głównym naszego działania będzie wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 24 uczestników poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej ”Moja Szansa„ świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez udział uczestników zadania w indywidualnym poradnictwie specjalistycznym i grupowym oraz zadaniach z nabywania kompetencji kluczowych a także w zajęciach promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego i udział w kursie zawodowym.

Zapisy do projektu osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Obłońskiej 20 w godz. 9:00 – 13:00 lub pod numerem telefonu (82) 564 09 10 lub bezpośrednio u Koordynatora Projektu 507-929-060 .

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.