Opłatek w SOWR 2019

W cudownej atmosferze wieczoru wigilijnego zebraliśmy się w Stowarzyszeniu na uroczystym opłatku przy wspólnej modlitwie i kolędowaniu. Wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób, w tym zaproszeni goście, m.in. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Pani Monika Zaborek-Turewicz oraz jej zastępca Pani Edyta Dąbska, Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Chełm Pan Marek Tomaszewski, nasz kapelan duchowy SOWRU Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela - Grzegorz Szymański.

Dzięki życzliwości niektórych gości stół był obficie zastawiony pysznymi wigilijnymi potrawami, w tym wspaniałe pierożki z "Ambrozji". Serdecznie dziękujemy!

Forum podsumowujące projekt

Dnia 7 grudnia 2019 r. odbyło się Forum Podusmowujące Projekt "Aktywność społeczna seniorów drogą do szczęścia" dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W imprezie uczestniczyło ok. 100 osób. Wśród zaproszonych gości zaszczyciła nas swoją obecnością Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Pani Monika Zaborek-Turewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Chełm Pan Marek Tomaszewski. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania w postaci nagród za udział w projekcie.

Opłatek 2019

Serdecznie Zapraszamy!

Wszystkich członków Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 19 grudnia o godzinie 17:30.

Mile widziane potrawy wigilijne.

Zajęcia manualne

W ramach projektu "Aktywność społeczna seniorów drogą do szczęścia" dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 odbywają się m.in. zajęcia manualno-plastyczne.

A oto prace naszych seniorów: