29 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu

W dniach 29-31 lipca 2022 roku już po raz 29-ty odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu pod hasłem „CHCIANI I KOCHANI PRZEZ BOGA”.

Uczestnicy pielgrzymki uczestniczyli w zorganizowanej własnej drodze krzyżowej poświęconej uzależnieniom. Wzięli także czynny udział w różnych spotkaniach trzeźwościowych, wykładach, mszy świętej oraz w mitingach. Spotkania te były także okazją do skorzystania z różnego rodzaju konsultacji z dyżurującymi psychologami, terapeutami i kapłanami. Był także czas na udział w trzeźwościowych koncertach wokalnych, które również angażowały wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania.

Uczestnicy zwiedzili Sanktuarium mając jednocześnie okazję do nabycia potrzebnej literatury o tematyce trzeźwościowej i religijnej. W dniu 31-go lipca grupa obrała drogę powrotną do Chełma Czas podróży został poświęcony na podzielenie się swoimi przeżyciami, doznaniami oraz uczuciami.

Zadanie dofinansowane przez miast Chełm. 
Realizacja Zadania w zakresie Zdrowia Publicznego  2022 roku określonych Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełm na 2022 rok. 

 

Pokochaj Chełm

Pokochaj Chełm

Nasze zadania w 2022 roku