Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

OPP1
baner1a baner2 baner3 baner4 baner_trzezwi
Nr KRS

Kadra

W skład naszego zespołu pracowników i współpracowników wchodzą:

Joanna Dziurzyńska

wykształcenie:
2008r. mgr psychologii,
2011r. kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej - uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,  
2011r. ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Ukonczone studia podyplomowe  z socjoterapii. Studium Terapii Uzależnień - specjalista psychoterapii uzależnień.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog szkolny, w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi udzielając indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi poradnictwo rodzinne, uczestniczka szkoleń z obszaru profilaktyki w tym rekomendowanych programów profilaktycznych, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z socjoterapii. Na co dzień pracuje między innymi w szkole z dziećmi i rodzicami, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia edukacyjne oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

Bożena Haciuk

Wykształcenie:

1) Zaświadczenie nr 3281/2013 wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AL. Jerozolimskie 155, 02 – 326 Warszawa)

- osoba uczestnicząca w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

2) Zaświadczenie „ Studium Terapii Uzależnień” – specjalista psychoterapii uzależnień

Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze- Brok 16 grudzień 2012 r.

3)Dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia

4) Dyplom ukończenia szkolenia w zakresie „Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”
Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze – Brok 16 grudzień 2012 r.

Szkoły:

Medyczne Studium Zawodowe w Hrubieszowie od września 1989 r. do czerwca 1991 r. – pielęgniarka dyplomowana – ochrona zdrowia i pielęgnowanie chorych

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach od października 2002 do czerwca 2005 r. – licencjat w zakresie pedagogiki pracy socjalnej i doradztwa zawodowego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od października 2011 r. do marca 2013 r. – licencjat w zakresie pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi od października 2005 do czerwca 2007 r. –
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki i promocji zdrowia

Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień 2012 – I etap programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

Doświadczenie zawodowe:

I 2012 – trwa nadal Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Poradnia Terapii od Alkoholu – stanowisko: specjalista psychoterapii uzależnień (prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej)

I 2009 – trwa nadal Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – stanowisko: pielęgniarka

I – III 2009 Hrubieszów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – pielęgniarka oddziałowa

 

Leszek Siwiec
 
Wykształcenie:
 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
 2. Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1993 r.
 3. Korespondencyjne Studium Wiedzy o Alkoholu – Centrum Szkoleniowe IOGT, 1994 r.
 4. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 2000 r.
 5. Studium Pomocy Rodzinie, 2001 r.
 6. Studium dla Instruktorów Terapii Uzależnień – Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym UWOLNIENIE w Łodzi, 2002 r.
 7. Kurs „PR i komunikacja w organizacjach społecznych” Fundacja Inicjatyw Lokalnych Odział Chełm
Doświadczenie zawodowe:
2000 – 2012 r. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie – Prezes, instruktor terapii uzależnień; obowiązki:
 1. zarządzanie Stowarzyszenie,
 2. prowadzenie grup edukacyjno – terapeutycznych,
 3. nadzór nad realizacją projektów:
 • „Wspólna Sprawa – program współpracy chełmskich organizacji pozarządowych z organizacjami z obwodu wołyńskiego” – dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Polska Granica Wschodnia PHARE 2002
 • „Dajmy sobie szanse” – współfinansowany z EFS w ramach SPO RZL 1.5
 • „Klub Integracji Społecznej” – współfinansowany z MPiPS
 • Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – współfinansowane z ROPS w Lublinie i Miasto Chełm
 • Kampania Piwowarska Rodzina Rodzinie „Warto być za”
 • Rodzina – Integracja – Praca
Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

Małgorzata Szymańska

wykształcenie:
w 2001r. magister prawa,
w 2004r. dr nauk prawnych,
w 2004r. ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
w 2003 r. ukończone studia kwalifikacyjne - przygotowanie pedagogiczne,
w 2005 r. kursy z zakresu kształcenia osób dorosłych,

Doświadczenie zawodowe

W latach 2001-2002 praca w kancelarii radcy prawnego, bieżąca obsługa prawna osób fizycznych i prawnych, sprawy z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, od 2003 r. prowadzi poradnictwo prawne w Stowarzyszaniu Ośrodek Wspierania Rodziny, od 2004r. także w zakresie pomocy prawnej dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, programu terapeutycznego na rzecz rodzin, klubu integracji społecznej, innych programów krajowych oraz na zasadzie wolontariatu, w 2006 prowadziła cykl szkoleń z zakresu pomocy prawnej dla ofiar przemocy, zorganizowane przez OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie, w 2007 prowadziła cykl szkoleń dla wychowanków domu dziecka w Chełmie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanego przez Lubelską Komendę Wojewódzką OHP, 2013r. prowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczniów IV LO w Chemie.