Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

OPP1
baner1a baner2 baner3 baner4 baner_trzezwi
Nr KRS

Dzienniki ustaw i rozporządzenia

dzu

   
dzienust

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

dzienust Ustawa o pomocy społecznej
dzienust Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dzienust Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
dzienust Ustawa o świadczeniach rodzinnych
dzienust Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   
dzienust Ustawa o spółdzielniach socjalnych
dzienust Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
dzienust Ustawa Prawo spółdzielcze.
   
dzienust Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
dzienust Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.