Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

OPP1
baner1a baner2 baner3 baner4 baner_trzezwi
Nr KRS

Lokalna kampania edukacyjno-informacyjna

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, w okresie 01 kwietnia-30 czerwca 2014 r. realizuje na zlecenie Miasta Chełm zadanie publiczne pt.: „Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień”.

            Celem głównym jest wzrost świadomości społecznej i wzrost wiedzy na temat choroby alkoholowej, problemu uzależnień i związanych z tym skutków.

Cele szczegółowe:

Wzrost wiedzy na temat informacji o miejscach i instytucjach w których można skorzystać z profesjonalnej pomocy (diagnoza, psychoterapia, leczenie)

Kampania zakłada osiągniecie następujących rezultatów;

- Wzrost świadomości społecznej na temat szkodliwości alkoholu wśród mieszkańców Chełma

- Zmniejszenie zjawiska szkodliwości uzależnień wśród mieszkańców Chełma

- Wzrost wiedzy na temat szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu wśród mieszkańców Chełma

- Wzrost wiedzy na temat instytucji i organizacji świadczących pomoc wśród mieszkańców Chełma

oraz zmniejszenie przyzwolenia społecznego na temat spoztywania i dostępności alkoholu wśród osób nieletnich.

Zadanie wpisuje się w cel główny Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2013 jakim jest ograniczanie zdrowotnych
i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Chełma oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Zadanie wpisuje się również w cel strategiczny Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 jakim jest profilaktyka i  rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie lubelskim. Ponadto przesłanie do przeprowadzenia tego zadania zawiera się w celach programu, gdyż wskazuje na zwiększenie dostępności do informacji o szkodliwości alkoholu. Jak wynika z badań, przeprowadzonych dla potrzeb programu w woj. Lubelskim, wciąż niedostateczny jest zasięg oddziaływań pro aktywnych w społecznościach na szczeblu lokalnym, a dostępność alkoholu sprawia, że zjawisko jego nadużywania poszerza się i osiąga charakter masowy.

Etapy realizacji zadania

1.Przeprowadzenie kampania społecznej obejmującej:

cykl audycji radiowych w lokalnym radio BonTon (raz w tygodniu) na temat uzależnień, szkodliwości alkoholu i innych środków psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień (kwiecień-czerwiec 2014), z udziałem min.: psychologa, psychiatry, terapeuty, specjalisty ds. uzależnień , prawnik, osoby trzeźwiejące, członkowie ich rodzin.

- publikacje dot. problemów alkoholowych, z uwzględnieniem informacji o placówkach realizujących zadania dla osób uzależnionych od alkoholu. Publikowane będą artykuły na temat uzależnieniu alkoholowemu, w tym jego konsekwencji dla najbliższych osób uzależnionej osoby oraz metod terapii i wychodzenia z nałogu jego szkodliwości a także miejsc w których osoby uzależnione ich rodziny mogą uzyskać wsparcie (minimum dwa artykuły /m-c).

- publikacja linków i i materiałów informacyjnych na temat uzależnień na stronie stowarzyszenia www i na portalu społecznościowym.

- przeprowadzenie konkursu na temat uzależnień i szkodliwości alkoholu. Nagrody – książki, filmy, gadżety itp.

2. Przygotowanie, wydruk i dystrybucja zawierających informacje na temat instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom uzależnionych. Ulotki zostaną rozdystrybuowane wśród mieszkańców Miasta Chełm, w miejscach ogólnodostępnych, placówkach leczniczych, pomocy społecznej, szkołach, placówkach kultury, aptekach.

3. Prowadzenie działań profilaktycznych w 8 szkołach gimnazjalnych na terenie Miasta Chełma. Zakłada się przeprowadzenie 1 godz. zajęć/oddział - w 10 oddziałach gimnazjalnych (III klasa)

4. Forum Integracji Rodzinnej- jednodniowa (6 godz.) impreza promująca zdrowy i trzeźwy styl życia. Impreza zorganizowana będzie we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem, patologiom społecznym i promocji zdrowego stylu życia. Program obejmuje:

-występy artystyczne zespołów tanecznych, grup muzycznych, w tym: młodzieżowych i dziecięcych

-pokaz udzielania I pomocy pierwszej pomocy

-zawody sportowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci (turniej piłki nożnej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, rzut gumiakiem,

-konkursy na temat zdrowego i trzeźwego stylu życia (nagrody: książki, płyty, broszury o tematyce uzależnień i profilaktyki, nagrody od pozostałych sponsorów)

-prowadzenie doraźnego punktu informacyjnego na temat profilaktyki i negatywnych skutków uzależnień

-prezentacja innych stowarzyszeń i instytucji działających w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania skutkom uzależnień

-pokazy sportowe co najmniej dwóch chełmskich klubów sportowych

-oraz inne podobne działania

Wystawione będzie również stoisko z garmażerką oraz stoiska promocyjne sponsorów. Przewidziano poczęstunek dla uczestników forum- grochówka.

Elementem kończącym realizację zadania będzie konferencja, w trakcie której zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców w konkursach sportowych oraz dla laureatów nagród z konkursy wiedzy na temat uzależnień

Miejsce realizacji – Obiekty sportowe ZSO nr. 7 w Chełmie, 21 czerwca 2014 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Chełm LOGO UM