Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

OPP1
baner1a baner2 baner3 baner4 baner_trzezwi
Nr KRS

Sprawozadanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny z dn. 20.02.2014 r.

W dniu 20 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny. Wzięło w nim udział 53 osoby. Zebranie otworzył Prezes Zarządu - Leszek Siwiec.

walne zebranie1 walne zebranie2

Podczas zebrania zrealizowane zostały następujące punkty:

1) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego pracy zarządu Stowarzyszenia za rok 2013.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny za 2012 rok przedstawił Leszek Siwiec. Podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania - uchwała została przyjęta jednomyślnie.

2) Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny za rok 2013 przedstwiła księgowa Danuta Siwiec. Podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania - uchwała została przyjęta jednomyślnie.

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczącej pracy zarządu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku przedstawił Janusz Sikorski. Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2013. Podjęto uchwałę o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2013 - uchwała została przyjęta jednomyślnie.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia.

Za przyjęciem uchwały o zmianie trybu wyboru Prezesa i członków zarządu oddano 52 głosy przy 1 wstrzymującym się. Za uchwałą odnośnie zmian w statucie głosowały wszystkie osoby obecne. Zmiany dotyczyły: par. 16 oraz par. 19 ust.1.

5) Założenia programu działalności Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia Ośrodek WWspierania Rodziny Leszek Siwiec przedstawił założenia programu działalności Stowarzyszenia na 2014 r.

Działalność Stowarzyszenia w 2014 r. będzie opierała się w głównej mierze na kontynuacji dotychczasowej działalności statutowej Stowarzyszenia. Program przyjęto jednomyślnie.

6) Przyjęto tygodniowy plan pracy i usług SOWR.

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY I USŁUG SOWR

Poniedziałek

9:00 -16:00                           

Biuro obsługi; obsługa projektów

Konsultacje, informacje

17:00 – 18:00

Konsultacja specjalisty psychoterapii uzależnień

15:00 – 17:00

Indywidualne konsultacje psychologiczne

17:00 – 20:00

Dyżur I kontaktu

17:00 – 19:00

Pierwszy poniedziałek miesiąca – posiedzenie zarządu

18:00 – 20:00

Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych

Wtorek

9:00 – 16:00

Biuro obsługi; obsługa projektów

Konsultacje, informacje

15:00 – 17:00

Konsultacje specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy

17:00 – 20:00

Dyżur I kontaktu

Środa

9:00 – 16:00

Biuro obsługi; obsługa projektów

Konsultacje, informacje

16:00 – 18:00

Indywidualne konsultacje prawne

17:00 – 20:00

Dyżur I kontaktu

18:00 – 20:00

Samopomocowa grupa AA

Czwartek

9:00 – 16:00

Biuro obsługi; obsługa projektów

Konsultacje, informacje

16:00 – 17:00

Indywidualne konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

16:00 – 18:00

Indywidualne konsultacje psychiatryczne

15:00 – 17:00

Spotkania Seniorów

17:00 – 19:00

Grupa edukacyjno – informacyjna dla osób współuzależnionych

Piątek

9:00 – 16:00

Biuro obsługi; obsługa projektów

Konsultacje, informacje

17:00 – 20:00

Dyżur I kontaktu

 

Organizacja warsztatów terapeutycznych

Sobota

Spotkania okolicznościowe